Kategorie menu

Ilustracni obrazek

Životní prostředí

  • a

 

  • plníme požadavky platné legislativy, související s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou

 

  • předcházíme znečišťování životního prostředí a uplatňujeme preventivní postupy při ochraně životního prostředí

 

  • snižujeme znečišťování životního prostředí a zlepšujeme pracovní prostředí při podnikatelských činnostech

 

  • při výběru dodavatelů zohledňujeme jejich vztah k životnímu prostředí

 

  • aplikujeme technologie na využití odpadního tepla, instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a orologi replica panerai TÚV

 

  • aplikujeme výstavbu a rekonstrukci centrálních a blokových kotelen

 

  • budujeme a respektujeme systém odděleného sběru odpadů, spolupracujeme s firmou , která nám likviduje nebezpečné odpady a ostatní odpad z běžné produkce a starých ekologických zátěží